Aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten van Jami Recreatie is alleen op eigen risico. Directie Jami Recreatie is niet verantwoordelijk voor begeleiding van kinderen en/of volwassenen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik van faciliteiten. Bent u niet op de hoogte van de juiste gebruiken dan dient u zich door ons te laten informeren voordat u gebruik maakt van desbetreffende spel of faciliteit.

Wij wijzen u er op dat aan sport en spel risico’s zijn verbonden aangaande uw gezondheid. Hiervoor dragen wij geen enkele aansprakelijkheid.